Địa chỉ

Khu 2, P. Giếng Đáy , Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại

0912.424.738

Thời gian làm việc

08:00 - 18:00 tất cả các ngày trong tuần